संविधान दिवस

आज सालोड (ही) ग्रामपंचायत द्वारा सविधान दिवस साजरा करण्यात आला त्याप्रसंगी गावचा

    1. सरपंच सौ गिताताई झाडे,
    2. उपसरपंच मेहत्रे बाबा,
    3. आशिष कुचेवार

,

  1. नजमाजी पठान,
  2. ग्राम विकास अधिकारी तेलरांधे,

उपसतिथ मान्यवर कर्मचारी

Leave a Reply