News

भूसंपादन करतांना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दया

भूसंपादन करतांना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दया -: आमदार डॉ पंकज भोयर सालोंड (हि) येथून जात असलेल्या आप्पर वर्धा चा लघु कालव्याच्या भुसम्पादन बाबत होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी चे थेट खरेदी वाटाघाटी संदर्भात शेतकऱ्यांना जमिनीचा शासनाने दिलेल्या पाँच पट व सिंचित…

वृक्ष लागवड व वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम

आमदार आदर्श ग्राम सालोड (हि.) येथे वृक्ष लागवड व वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आयोजित 1 जुलै 2016 ला 2 कोटी वृक्ष लागवड अभियान अंतर्गत सालोड (हि.) येथे ग्रामपंचायत प्रांगणामध्ये 1 जुलै ला सकाळी 9.00 वाजता मा. श्री डॉ पंकजभाऊ…

मैदानाचा भूमिपूजन सोहळा

आमदार आदर्श ग्राम सालोंड (हि ) येथे केंद्र शासन चा दोन वर्ष पूर्ति निमित्य विकास पर्व व लोकसहभागातुन तयार झालेल्या मैदानाचा भूमिपूजन सोहळा सम्पन्न- मा आमदार डॉ. पंकजजी भोयर यानी आमदार आदर्श ग्राम योजनेत सामविलेल्या सालोंड (हि ) येथे स्व…

ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम सम्पन्न

सालोंड येथे ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम सम्पन्न… मा पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांचा ग्रामीण भागातील जनतेचा महत्व लक्षात घेता आज दि २४/ ०४/ २०१६ सकाळी १०-०० वाजता ग्राम उदय ते भारत उदय या महत्व पूर्ण विषयावर आमदार आदर्श…

महिला जागतिक दिन

सालोंड (हि) येथे महिला जागतिक दिन साजरा आज महिला जागतिक दिन मा. आमदार डॉ. पंकजभाऊ भोयर यांनी आमदार आदर्श ग्राम योजना मधे समावेश केलेल्या सालोंड (हि ) येथे साजरा करण्यात आला कार्यक्रम चे उध्घाटन मा. अँड शीतल पंकजजी भोयर यांचा…

जलयुक्त शिवार योजने चा कामाचे भूमिपूजन

सालोंड हि ) येथे  जलयुक्त शिवार योजने चा कामाचे भूमिपूजन :- आज मा देवेंद्रजी फडणवीस साहेब  यांचा संकल्पनेतून राज्यात सुरू आसलेल्या जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत मा. आमदार डॉ. पंकजभाऊ  भोयर यांनी  आमदार आदर्श ग्राम योजना मधे समावेश केलेल्या सालोंड (हि ) येथे रुपये  १५०…

सीमेंट रत्याचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा

ग्रामीण भागाचा विकासा करीता तत्पर राहु – खासदार रामदासजी तडस सालोड(हि):- येथील आमदार आदर्श ग्राम मा. आमदार डॉ पंकज भोयर यांनी सालोड हे गाव दत्तक घेतल्या मुले आज खासदार व आमदार यांचा स्थानिक विकास निधि अंतर्गत १२ लक्ष रु चा…

आमदार आदर्श ग्राम योजनेचे थाटात उदघाटन

सालोड ( ही) येथे आमदार आदर्श ग्राम योजनेचे थाटात उदघाटन आपले लोकप्रिय आमदार डॉ पंकजभाऊ भोयर यांनी सालोड(हिरापुर) हे गांव आमदार आदर्श ग्राम या योजनेत दत्तक घेतले आहे त्या कार्यक्रमाचा उदघाटन सोहळा दि २९जानेवारी २०१६ सायंकाली ५:०० वा ग्रामपंचायत प्रांगण…

ग्राम स्वछता अभियान

आज सालोड येथे ग्रामपंचायत व महिला बचत गट चा महिल्लान्नी ग्राम स्वछता अभियान घेतले गावातील महिलांनी व युवाकान्नी स्वच्छाते साठी पुढाकार घेतला त्या बाबत त्यांचे आभार आपनही या दर बुधवार ला सकाळी ९:०० वाजता होणारा स्वच्छाता अभियाना मधे आपला सहभाग…

राजस्व अभियान

राजस्व अभियान अतर्गत आमदार डॉ पंकज भाऊ भोयर यांचा द्वारा आयोजित समाधान शिबिर -२ मधे सालोड (हिरापुर) येथिल ४३५ लोकांना खालील प्रमाने योजनांचा लाभ होणार आहे संजय गांघी निराधार योजना श्रावन बाळ निराधार जेष्ट नागरिक प्रमाणपत्र वर्ग २चे वर्ग १…