College Camps

NSS G. S. College Camp

सालोड (हिरापुर) येथे श्रमदानातुन साकार झाला वनराई बंधारा सालोड;- आज सालोड येथे ग्रामपंचायत प्रशासन व राष्ट्रिय सेवा योजनेचे गो से वाणिज्य महाविद्यालय चे विद्यार्थी यांचा विशेष प्रयत्ना तुन गावा मधे जनवत असलेला पाण्याचा टंचाई चा आभाव त्या मुले ग्रामपंचायत प्रशासनाने…