भूसंपादन करतांना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दया

भूसंपादन करतांना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दया -: आमदार डॉ पंकज भोयर सालोंड (हि) येथून जात असलेल्या आप्पर वर्धा चा लघु कालव्याच्या भुसम्पादन बाबत होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी चे थेट खरेदी वाटाघाटी संदर्भात शेतकऱ्यांना जमिनीचा शासनाने दिलेल्या पाँच पट व सिंचित…

वृक्ष लागवड व वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम

आमदार आदर्श ग्राम सालोड (हि.) येथे वृक्ष लागवड व वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आयोजित 1 जुलै 2016 ला 2 कोटी वृक्ष लागवड अभियान अंतर्गत सालोड (हि.) येथे ग्रामपंचायत प्रांगणामध्ये 1 जुलै ला सकाळी 9.00 वाजता मा. श्री डॉ पंकजभाऊ…