मैदानाचा भूमिपूजन सोहळा

आमदार आदर्श ग्राम सालोंड (हि ) येथे केंद्र शासन चा दोन वर्ष पूर्ति निमित्य विकास पर्व व लोकसहभागातुन तयार झालेल्या मैदानाचा भूमिपूजन सोहळा सम्पन्न- मा आमदार डॉ. पंकजजी भोयर यानी आमदार आदर्श ग्राम योजनेत सामविलेल्या सालोंड (हि ) येथे स्व…